Informacja RODO

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję Państwa, że administratorem danych osobowych Pacjentów gabinetu jest:
GABINET CHIRURGICZNY DR N.MED.ZBIGNIEW JABŁONKA
ALEJA NMP 62
42-200 CZĘSTOCHOWA
TEL (+48) 603 116 831.
 
Dane osobowe Pacjentów przetwarzane w celu udzielenia świadczenia medycznego oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez 20 lat, między innymi dla
 • zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych u Pacjenta,
 • umożliwienia dostępu do danych Pacjenta przez instytucje kontrolne - Izbę Lekarską, NFZ, ZUS, inne instytucje ubezpieczeniowe oraz wymiar sprawiedliwości.

Zapewniamy Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Pacjentów i przetwarzamy je wyłącznie
w zakresie, w jakim jest to niezbędne.
Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Administratorem:
 • pisemnie na adres: Gabinet Chirurgiczny dr n.med.Zbigniew Jabłonka, Aleja NMP 62, 42-200 Częstochowa,
 • telefonicznie pod numerem (+48) 603 116 831 (koszt połączenia według stawek operatora).

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia
  czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
  lub niekompletne
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska
  i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z administratorem ochrony danych, wysyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomość o temacie „Ochrona danych osobowych”.