Guzki skóry

Czym są guzki skóry ?
Skóra jest największym narządem naszego ciała. Jej chorobami zajmuje się głównie dermatologia, jednak chirurg musi interweniować często. Narażenie na czynniki zewnętrzne - w tym na promieniowanie
słoneczne - sprawia, że w ostatnich latach wzrasta częstość zachorowań na czerniaka skóry. Z wiekiem człowieka na skórze pojawia się coraz więcej zmian. Trudno samemu odróżnić zmiany niebezpieczne od łagodnych i niegroźnych. Bywa, że niewiedza i zaniedbania drogo kosztują. Z kolei w wieku młodzieńczym częste są zmiany rozwojowe, naczyniaki, a także banalne, ale kłopotliwe dla chorego brodawki wirusowe.

Leczenie
Po pierwsze należy postawić właściwą diagnozę i ustalić potrzebę leczenia chirurgicznego. Często konieczne jest badanie mikroskopowe przynajmniej części zmiany. W niektórych przypadkach rozpoznanie należy uzupełnić o badania laboratoryjne, co na ogół wiąże się z pobraniem krwi. Gdy wiadomo już jaki charakter ma zmiana skórna, wybieramy sposób leczenia.

Metody zabiegowe
Podstawowym sposobem leczenia pozostaje chirurgiczne wycięcie guzka.
Niejednokrotnie lepsze efekty estetyczne i medyczne osiągamy stosując - zamiast skalpela – zamrażanie zmiany (odpowiednio rozlegle i głęboko), wykorzystując elektrokoagulację diatermią jednobiegunową lub dwubiegunową, ewentualnie fotokoagulację laserem dwutlenkowo-węglowym. Rozpowszechnioną chorobą, o bardzo charakterystycznej morfologii, są wirusowe brodawki - najczęściej palców rąk, podeszew stóp, dłoni. Długotrwały przebieg, dolegliwości i skłonność do rozsiewania się sprawiają, że warto leczyć je szybko, mało dolegliwie, a zarazem energicznie. Stosowanie różnych specyfików przez tygodnie i miesiące to archaizm, który można tłumaczyć chyba tylko nadmiernym lękiem przed działaniem chirurga.
Wybór metody leczenia zależy zarówno od preferencji lekarza, jak i oczekiwań chorego.

Przygotowanie ze strony pacjenta
Na ogół specjalne przygotowanie nie jest potrzebne. Wszystkie metody wymienione powyżej wymagają znieczulenia miejscowego. Dlatego trzeba zgłosić – bardzo rzadkie - uczulenie na środek znieczulający Xylocainę. Ograniczeniem dla wszystkich sposobów leczenia, lecz najbardziej dla chirurgicznego wycięcia, są zaburzenia krzepnięcia krwi, w tym wywołane używaniem leków „rozrzedzających” krew. Typowymi lekami, które trzeba odstawić 7-10 dni przed leczeniem są Acard, Acesan, Bestpirin, Polocard, Tiklo, Aclotin, Sintrom,Acenokumarol, Warfin.

Efekty leczenia
Zależą najbardziej od rozpoznania mikroskopowego. Wczesne leczenie jest skuteczne w każdym typie guzka. Gdy leczenie podejmujemy późno, musimy liczyć się z gorszymi efektami.
Efekty kosmetyczne leczenia zamrażaniem, laserem lub elektrokoagulacją nieraz przewyższają wyniki działania chirurgicznego - dlatego plan leczenia musi być szczegółowo uzgodniony przez lekarza i chorego.


Autor: dr n.med. Zbigniew Jabłonka


Powiązane artykuły