Biopsja cienkoigłowa i gruboigłowa celowana - monitorowana ultrasonograficznie

O biopsji
Wiele zmian chorobowych w ludzkim ciele wymaga ustalenia precyzyjnego rozpoznania za pomocą badania mikroskopowego. Często jest to konieczne, by ustalić potrzebę leczenia chirurgicznego - w szczególności guzki w piersiach, w tarczycy, powinno się poddać biopsji, zanim podejmie się właściwe leczenie. Badanie mikroskopowe jest niezbędne dla ustalenia właściwego leczenia w wielu zmianach w narządach miąższowych jamy brzusznej, np. w wątrobie, trzustce.
Stosunkowo łatwo jest pobrać materiał do badania mikroskopowego, gdy guzek jest powierzchowny i wyczuwalny ręką. Jeżeli nie - pozostaje uwidocznić go w USG i kierując się obrazem
na monitorze - wkłuć się do środka guzka i stamtąd pobrać specjalnie dostosowanymi do tego celu igłami, skrawek tkanki lub bioptat komórek do badania cytologicznego.
Badanie nie jest bolesne - nasilenie dolegliwości można porównać do zastrzyków domięśniowych czy dożylnych, które większość z nas otrzymywała. Jednocześnie pewność rozpoznania umożliwia wybór właściwej formy leczenia.

Na co zwrócić uwagę przed badaniem ?
Jak w każdej procedurze inwazyjnej istotne jest wykluczenie u chorego zaburzeń krzepnięcia krwi, w tym spowodowanych przyjmowaniem niektórych leków. Zawsze należy informować lekarza o przyjmowanych specyfikach. Poza tym biopsja narządów leżących powierzchownie, w tym piersi, tarczycy - nie wymaga szczególnego przygotowania. Jeżeli przedmiotem badania są narządy jamy brzusznej, trzeba pozostać na czczo 6 godzin przed badaniem.

Na co zwrócić uwagę po badaniu ?
Efektem nakłucia mogą być niewielkie krwiaki narządów, które podlegały biopsji. Rzadko sprawiają one dolegliwości.
Po biopsji narządów jamy brzusznej chorego należy przez krótki czas - 1-2 godziny - obserwować, lecz komplikacje występują sporadycznie. Każdy problem omawiam z chorym indywidualnie, w zależności od sytuacji terapeutycznej.


Autor: dr n.med. Zbigniew Jabłonka


Powiązane artykuły