... 

Ultrasonograf Aloka 3500 SSD z kolorowym Dopplerem i Dopplerem mocy (Power-Dopplerem)


♦ Obrazowanie:

  • narządów leżących powierzchownie
  • w tkance podskórnej
  • ślinianek
  • tarczycy
  • piersi
  • narządów jamy brzusznej - wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki, śledziony, jelit
  • nerek, pęcherza moczowego, prostaty
  • narządów rodnych
  • naczyń krwionośnych żylnych i tętniczych - np. kończyn dolnych, szyi, wraz z obrazowaniem spektrum i prędkości przepływu w nich krwi.

♦ Głowice szerokopasmowe - convexowa i linearna - w zakresach częstotliwości od 2,5 do 10 MHz.

♦ Możliwość wydruku obrazu na papierze światłoczułym lub zapisu na nośniku informatycznym - dysku CD.


Powiązane artykuły